Ogłoszono listę finalistów konkursu Popularyzator Nauki 2014. Nominację w kategorii naukowcy otrzymał dr Robert Mysłajek z Wydziału Biologii UW. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 grudnia.  

 

„Popularyzacja daje okazję do przekazania wiedzy młodym ludziom oraz dorosłym miłośnikom przyrody. Dla mnie to także okazja do poznania nowych często zaskakujących perspektyw patrzenia na świat. Dzięki temu wiem, jak zwierzęta postrzegane są przez dzieci i dorosłych” – mówi dr Robert Mysłajek.

 

Dr Mysłajek pracuje w Instytucie Genetyki i Biotechnologii. Jest współprowadzącym programu „Las Story” emitowanego przez Telewizję Polską. Naukowiec obserwuje życie dzikich zwierząt i w interesujący sposób prezentuje ich tajemnice. Ponadto współtworzy programy „Dzika Polska” i „Ocalony świat”. Jest autorem książek i artykułów popularnonaukowych oraz współpracownikiem czasopisma „Świat Nauki”. Redaguje również portal nietoperze.pl.

 

Biolog prowadzi wykłady popularnonaukowe, zajęcia edukacyjne i warsztaty, podczas których prezentuje zagadnienia związane z ekologią ssaków oraz metody badawcze wykorzystywane przez biologów środowiskowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą życia wilków, rysiów i nietoperzy.

 

W ramach trzyletniego grantu, który otrzymał z Narodowego Centrum Nauki, bada mechanizmy wpływające na osiedlanie się wilków w nowo kolonizowanych obszarach. Drapieżniki te, dzięki objęciu ich ochroną, stopniowo powracają m.in. do Polski Zachodniej. Jeżeli uda się odkryć, co pozwala wilkom osiedlać się na danych terenach, naukowcy będą mogli w odpowiedni sposób zarządzać środowiskiem, by sprzyjać odtwarzaniu populacji rzadkich ssaków drapieżnych.