W sprawie nowego Regulaminu Studiów głos zabrał marszałek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.Oświadczenie marszałka dostępne jest na stronie Parlamentu Studentów UW. Opublikowano je 16 maja. W informacji wymienione i opisane są m.in. wszystkie spotkania studentów, dotyczące spraw związanych z nowym Regulaminem Studiów. Z oświadczenia można też dowiedzieć się jaki był wynik i rozkład głosów podczas poszczególnych głosowań.

 

Na stronie dostępne są protokoły z posiedzeń oraz pełny zapis z dyskusji (w wersji audio), która toczyła się 11 maja podczas posiedzenia Parlamentu Studentów UW. W pierwszej części spotkania uczestniczył prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Do tej pory na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego publikowano kilka wiadomości dotyczących zmian w Regulaminie Studiów:Regulamin studiów – pytania i odpowiedzi

Mail dla studentów

List rektora

Nowy regulamin studiów UW

Zmiany w regulaminie studiów UW