Na Wydziale Neofilologii UW został utworzony interdyscyplinarny zespół badań nad rękopisami Siglum. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat kultury rękopiśmiennej oraz prowadzenie badań naukowych nad rękopisami i edytorstwem tekstów dawnych.

Zespół badań nad rękopisami Siglum założyły dr hab. Monika Opalińska z Instytutu Anglistyki i dr hab. Anna Just z Instytutu Germanistyki. We współpracę będą zaangażowani m.in.: mgr Agnieszka Fabiańska z Gabinetu Rękopisów BUW, specjaliści z innych jednostek UW, zajmujący się rękopisami, a także studenci i doktoranci.

 

Członkowie zespołu planują prowadzenie działań obejmujących współpracę naukową i popularyzację wiedzy o średniowieczu i czasach nowożytnych. Na najbliższe lata zaplanowano następujące wydarzenia (w wersji stacjonarnej lub online):

 

  • cykliczne spotkania i warsztaty ze studentami i doktorantami w Gabinecie Rękopisów BUW. Podczas tych spotkań studenci będą mogli poznać podstawy warsztatu w bezpośredniej pracy z manuskryptami ze zbiorów BUW;
  • wykłady, seminaria i warsztaty z mediewistami z zagranicznych ośrodków badawczych otwarte dla studentów, doktorantów i kadry naukowej UW, organizowane przynajmniej raz w roku;
  • cykl gościnnych wykładów z mediewistyki, otwartych dla studentów i doktorantów UW (2 wykłady w semestrze). Będzie to kontynuacja wykładów organizowanych od roku 2015 w Instytucie Anglistyki UW, z udziałem gości z Polski i zagranicy;
  • kontynuację badań w projektach indywidualnych i zespołowych.

 

W marcu odbędzie się webinarium, podczas którego członkowie zespołu przedstawią swoje projekty i zakres prac badawczych.