Dr hab. Maciej Duszczyk z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych został przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej – zespołu doradców w MNiSW.

 

Komitet wspiera ministra nauki w tworzeniu polityki naukowej i szkolnictwa wyższego. Opiniuje prace ministra i doradza mu np. w kwestiach inwestycji, finansów i innowacji. Do zespołu należą eksperci z różnych dziedzin z doświadczeniem dotyczącym legislacji i administracji publicznej, współpracy nauki z biznesem oraz transferu technologii.

 

Kadencja przewodniczącego trwa pół roku. Na początku października nowym szefem Komisji Polityki Naukowej został dr hab. Maciej Duszczyk, który na Uniwersytecie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Polityki Społecznej ds. współpracy z zagranicą i badań naukowych. Specjalizuje się w tematach takich, jak europejska polityka społeczna, rynek pracy, migracje zarobkowe. Wykłada o polityce gospodarczej i przemianach na globalnym rynku pracy.

 

Profesor Duszczyk doradzał zespołowi negocjującemu warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Był też członkiem grupy doradców strategicznych premiera. Jest współautorem raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”. Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problemami społecznymi.