1 września rozpocznie pracę zespół rektorski wybrany na kadencję 2016-2020. Tego dnia oficjalnie zmienią się również dziekani, prodziekani, dyrektorzy i kierownicy jednostek.

Od początku września drugą kadencję rozpocznie prof. Marcin Pałys, dotychczasowy rektor UW, który w kwietniu został ponownie wybrany na to stanowisko.

 

W kadencji 2016-2020 funkcję prorektorów będą pełnić prof. Anna Giza-Poleszczuk, która będzie prorektorem ds. rozwoju; prof. Jolanta Choińska-Mika, która zajmie się sprawami studenckimi i jakością kształcenia; prof. Andrzej Tarlecki, który będzie odpowiadał za sprawy kadrowe i politykę finansową oraz dr hab. Maciej Duszczyk wybrany na prorektora ds. naukowych.

 

Dla prof. Anny Gizy-Poleszczuk, tak jak dla rektora Marcina Pałysa, będzie to druga kadencja. Pozostali prorektorzy debiutują w swoich rolach. Wybory prorektorów odbyły się w maju.

Więcej informacji o nowym zespole rektorskim

 

Wiosną odbyły się również wybory na wydziałach. Wybrano dziekanów i prodziekanów oraz dyrektorów instytutów. Nowy skład będzie miał też Senat uczelni. Pierwsze posiedzenie tego gremium zaplanowano na 28 września.

 

O wynikach wyborów pisaliśmy w ostatnim numerze pisma uczelni (pdf).