Zajęcia dla nauczycieli akademickich Activity Based Curriculum Learning Design i otwarty kurs MOOC dotyczący umiejętności rozumienia danych to nowe propozycje Sojuszu 4EU+ dla uczelni członkowskich. Zapisy na warsztaty ABC-LD trwają do 7 stycznia.

ABC-LD @4EU+ to warsztaty dla wszystkich nauczycieli akademickich uczelni zrzeszonych w 4EU+ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie).

 

Activity Based Curriculum Learning Design jest metodą szybkiego projektowania zajęć. Główny jej cel to wypracowanie narzędzi do nauczania ukierunkowanego na potrzeby studenta. Warsztaty odbywają się w formie zdalnej. Umożliwiają uczestnikom stworzenie własnego nowego modelu nauczania bądź przeprojektowanie już istniejącego. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem zróżnicowanych technik z naciskiem na praktykę.

Warsztaty odbędą się od 14 do 21 stycznia (czas trwania kursu to maksymalnie 10 godzin).

Zajęcia prowadzone będą online w języku angielskim. Zapisy prowadzone są do 7 stycznia. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj >>

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie 4EU+ >>

Kurs MOOC o umiejętności rozumienia danych

„Umiejętność rozumienia danych: czemu służą i dlaczego mają znaczenie?” (ang. Data Literacy: What is it and Why Does it Matter?) to tytuł otwartego kursu online.

 

Kurs będzie dotyczyć zagadnień z trzech obszarów: życia prywatnego, społecznego i naukowego. Uczestnicy będą rozwijali umiejętności rozumienia danych, uwzględniając również ryzyko i konsekwencje, jakie przynoszą technologie oparte na wykorzystywaniu danych.

 

Cele kursu: 

  • rozwój  umiejętności identyfikacji i zrozumienia różnych ról, jakie pełnią technologie cyfrowe w życiu codziennym;
  • wypracowanie umiejętności rozpoznawania wpływu technologii na ludzkie życie; 
  • wzmocnienie umiejętności rozumienia sposobu, w jaki technologie te kształtują rozwój nauki i jak można wykorzystać je do zaspokajania naszych potrzeb.

Formularz rejestracji na kurs dostępny jest tutaj >>

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, w trybie ciągłym. Czas trwania warsztatów to około 11 godzin (elastyczne terminy zajęć i zaliczeń).

 

Informacje szczegółowe są dostępne na stronie 4EU+ >>