20 grudnia na temat nowej podstawy programowej w nauczaniu historii dyskutować będą wykładowcy z Wydziału Historycznego.

– Chcemy zapoczątkować dyskusję nad rolą nauczania historii najnowszej w kształceniu na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Inspirację do dyskusji stanowi ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej – mówi dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, dyrektor Instytutu Historycznego UW.

 

Debata pt.: „Historia najnowsza – obszar nauki, obszar edukacji” odbędzie się 20 grudnia o godzinie 16.30 w sali 17 Instytutu Historycznego na kampusie głównym UW (Krakowskie Przedmieście 26/28).

 

Wystąpienia wprowadzające wygłoszą dr hab. Błażej Brzostek oraz dr hab. Tadeusz P. Rutkowski z Zakładu Historii XX w.

 

Inne głosy w sprawie

Na temat reformy edukacji w mediach wypowiadali się przedstawiciele wielu wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Opinie do ministerstwa przesłali m.in. dziekani Wydziału Fizyki oraz Wydziału Pedagogicznego.

 

prof. Krzysztof Turzyński, prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki:

„Obawiam się, że zaprzepaszczona została szansa na istotną zmianę jakościową w nauczaniu treści fizycznych, jaka mogła dokonać się wraz z wprowadzaną reformą szkolnictwa. (…) Poziom badań naukowych prowadzonych na Wydziale Fizyki UW pozwala sądzić, że jego pracownicy naukowi dysponują głębokim zrozumieniem zjawisk fizycznych na najbardziej fundamentalnym poziomie, co sprawia, że mają kompetencje, by wypowiadać się, jak w rzeczywistości wygląda współczesna fizyka, uważam, że Wydział Fizyki UW jest interesariuszem nowej podstawy programowej i moim obowiązkiem jako przedstawiciela społeczności Wydziału jest wyrażenie opinii na jej temat”.

List prodziekana ds. studenckich Wydziału Fizyki

 

prof. Anna Wiłkomirska, dziekan Wydziału Pedagogicznego UW:

„Zaprezentowany 30 listopada 2016 roku projekt Podstawy Programowej jest dokumentem, który wymaga gruntownych zmian. Dostrzegamy w nim pozytywne elementy, w zakresie celów i zadań przedszkola i szkoły, ale jednocześnie można odnieść wrażenie, że przygotowano ten dokument w ogromnym pośpiechu”.

 

Opinie zebrane na Wydziale Pedagogicznym dotyczą: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o społeczeństwie i edukacji zdrowotnej.

List dziekana Wydziału Pedagogicznego i opinie