Uniwersytet Warszawski jest nominowany do nagrody Kryształowej Brukselki 2016 w kategorii nauka – uczelnie. Prof. Mikołaj Bojańczyk z UW ma szansę zostać laureatem nagrody w kategorii indywidualnej.

Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest polskim instytucjom, naukowcom i przedsiębiorcom za osiągnięcia w programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej.

 

Wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach:

  • nauka – uczelnie i instytuty,
  • biznes – przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • nagroda indywidualna.

 

Uniwersytet Warszawski razem czterema innymi uczelniami został nominowany w kategorii nauka – uczelnie. Podstawą nominacji były dane statystyczne Komisji Europejskiej opracowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz ankiety od 10 najlepszych podmiotów.

 

Nominowanym w kategorii indywidualnej został prof. Mikołaj Bojańczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Razem z pięcioma badaczami został zgłoszony przez środowisko naukowe.

 

Prof. Mikołaj Bojańczyk jest dwukrotnym laureatem grantu ERC. W 2009 roku Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała badaczowi grant w wysokości 0,8 mln euro na realizację projektu Sosna – Expressive Power of Tree Logics. W 2015 roku badacz zdobył kolejny grant ERC – prawie 1,8 mln euro na projekt „A unified theory of finite-state recognisability”.

 

Laureatów nagrody Kryształowej Brukselki 2016 poznamy 2 czerwca.

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie KPK.