Centrum Kompetencji Cyfrowych UW udostępniło „Niezbędnik studencki”, w którym zebrano najważniejsze informacje na temat zdalnego nauczania na UW, w semestrze zimowym 2020/2021.

„Niezbędnik” został zaprojektowany w formie e-kursu, czyli interaktywnego samouczka online, dostępnego po zalogowaniu na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus. Studenci mogą również skorzystać z alternatywnej wersji w postaci pliku pdf.

 

„Niezbędnik studencki” ma ułatwić poruszanie się w środowisku e-learningowym (platformy Kampus, Kampus 2 i Kampus-egzaminy), który jest administrowany przez CKC UW. Studenci mogą też zapoznać się z pozostałymi narzędziami stosowanymi na UW w zdalnym nauczaniu.

Czego można dowiedzieć się z „Niezbędnika”?
  • jakie rozwiązania stosowane są na UW w ramach edukacji zdalnej,
  • jak na uczelni przebiega proces nauczania w formie synchronicznej i asynchronicznej,
  • jak w łatwy i szybki sposób znaleźć swoje e-kursy i e-egzaminy,
  • wszystko o kategoriach e-kursów, typach aktywnych zadań i formach sprawdzania wiedzy na platformie Kampus,
  • jak i gdzie sprawdzić e-oceny na Kampusie,
  • jak przygotować się do egzaminu pisemnego na platformie Kampus-egzaminy,
  • o czym pamiętać i na co zwracać uwagę podczas nauki online,
  • gdzie szukać pomocy technicznej.

To już trzeci przewodnik, który ma ułatwić korzystanie ze środowiska do e-nauczania. Wcześniej CKC UW udostępniło „Niezbędnik Prowadzącego” oraz „Niezbędnik Egzaminatora”. Obecnie trwają prace nad anglojęzyczną wersją „Niezbędnika studenckiego”.