Premier przyznała pracownikom akademickim nagrody za wybitne osiągnięcia, dzięki którym uzyskali oni stopnie naukowe.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów mogą otrzymać ludzie nauki za rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia, dzięki którym zdobyli stopień doktora lub doktora habilitowanego oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne. W tym roku premier Beata Szydło przyznała nagrody 44 osobom.

 

Sześciu wyróżnionych naukowców pracuje na Uniwersytecie (po dwóch na wydziałach Biologii i Historycznym). Zostali oni nagrodzeni w kategoriach:

 

rozprawy habilitacyjne:

  • dr hab. Wiktor Kotowski z Wydziału Biologii za pracę „Funkcjonalna ekologia roślin jako podstawa czynnej ochrony torfowisk niskich i terenów nadrzecznych”,

 

rozprawy doktorskie:

  • dr Aleksandra Hallmann-Mikołajczak z Wydziału Historycznego za dysertację “The representation of private costume in Egyptian art from the 25th to the 31st dynasty”,
  • dr Adam Kryszeń z Wydziału Orientalistycznego za publikację „A historical geography of the Hittite Heartland”,
  • dr Ewa Mierzejewska z Wydziału Biologii za analizę „Przyczyny i znaczenie rozprzestrzeniania się kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Amblyommidae) i patogenów przez niego przenoszonych w Polsce”,
  • dr Marcin Pomorski z Wydziału Fizyki za przedsięwzięcie „Badanie nuklidów w otoczeniu 48Ni przy pomocy komory dryfowej z projekcją czasu i z odczytem optycznym”,
  • dr Bartłomiej Włodarczyk z Wydziału Historycznego za pracę „Zastosowanie map tematów w językach haseł przedmiotowych na przykładzie języka haseł przedmiotowych biblioteki narodowej”.

 

Premier przyznała także nagrody za dorobek naukowy oraz osiągnięcia naukowo-techniczne. Wyróżnienia za 2015 rok zostały przyznane na początku sierpnia 2016 roku.