Laureatami Nagrody Prezesa Rady Ministrów za ubiegły rok zostało 9 naukowców i jeden zespół z Uniwersytetu Warszawskiego.

5 listopada premier Ewa Kopacz wręczyła nagrody za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. –Wszystko to, co państwo robicie, robicie z wielką pasją i zaangażowaniem. Robicie, aby pokazać młodym ludziom, że warto inwestować w swój rozwój, że warto angażować się dla innych – mówiła na uroczystości premier Kopacz.

 

Nagrody za osiągnięcia naukowe i wybitny dorobek naukowy otrzymało dwóch pracowników UW:

  • prof. Włodzimierz Borodziej z Wydziału Historycznego,
  • prof. Grzegorz Chałasiński z Wydziału Chemii.

 

Za wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego wyróżnienia otrzymało czterech pracowników UW:

  • dr hab. Monika Rekowska z Instytutu Archeologii,
  • dr hab. Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki,
  • dr hab. Rafał Tomecki z Wydziału Biologii,
  • dr hab. Kamil Zaradkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji.

 

Wyróżnienia dostali trzej autorzy prac doktorskich z UW:

  • dr Tomasz Jakubczyk za pracę „Effects of photonic confinement on the emission from CdTe quantum dots”,
  • dr Katarzyna Jodko-Piórecka za rozprawę „Study on the role of catecholamines in the kinetics of lipid peroxidation”,
  • dr Agata Komendant-Brodowska za pracę „Grupowe uwarunkowania przemocy szkolnej”.

 

Pierwszą nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne otrzymał:

  • zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czerwińskiego z Wydziału Chemii za przedsięwzięcie „Wysokoenergetyczny kwasowy akumulator węglowo-ołowiowy”.

 

W sumie nagrody trafiły do 41 naukowców i 3 zespołów badawczych.