Kapituła konkursu Nagród Naukowych tygodnika „Polityka” ogłosiła tegorocznych finalistów. Spośród 15 badaczy 4 pracuje na Uniwersytecie Warszawskim.

W tym roku Nagrody Naukowe „Polityki” zostaną przyznane po raz szesnasty. Jury pierwszego etapu, składające się z cenionych polskich naukowców, spośród kilkuset zgłoszeń wybrało finałową piętnastkę młodych badaczy, którzy posiadają uznany dorobek naukowy, potwierdzony liczbą publikacji, cytowań, artykułów w prestiżowych czasopismach i książkach. Eksperci brali pod uwagę również to, czy kandydat realizuje oryginalną ścieżkę badawczą i w jaki sposób potrafi podzielić się wynikami swoich badań.

 

Wśród piętnastu naukowców do finału zakwalifikowano czterech pracowników Uniwersytetu Warszawskiego:

  • dr hab. Żanetę Nalewajk-Turecką z Wydziału Polonistyki,
  • dr Katarzynę Sekścińską z Wydziału Psychologii,
  • dr. Adama Andrzejewskiego z Wydziału Filozofii i Socjologii,
  • dr. Adama Gendźwiłła z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

 

Każdy z finalistów otrzymał 10 tys. zł. Spośród finałowej piętnastki jury drugiego etapu, w którym zasiadają między innymi ludzie kultury, dziennikarze, przedsiębiorcy czy społecznicy, wybierze pięciu laureatów. Zwycięzcy otrzymają Nagrody Naukowe w wysokości 30 tys. zł.

 

Nazwiska laureatów poznamy 23 października.