Paweł Gora, doktorant Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, otrzymał drugą nagrodę w konkursie „Forum Akademickiego” na artykuł popularyzujący badania.

W 12. edycji konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” – Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” wzięło udział 138 naukowców i doktorantów. Nagrodzono trzech badaczy, którzy napisali najlepsze artykuły popularnonaukowe dotyczące prowadzonych przez siebie badań. Wśród nich jest matematyk i informatyk Paweł Gora z MIM UW. Otrzymał on drugą nagrodę za pracę „Nauka vs. korki”.

 

Nagrodzony doktorant zajmuje się modelowaniem i optymalizacją ruchu drogowego pojazdów w mieście. W swoich badaniach łączy różne dziedziny nauki – matematykę, informatykę z planowaniem przestrzennym, ekonomię, socjologię oraz psychologię transportu. Na bazie matematycznych modeli stworzył, razem ze studentką WMIM UW Ingą Rüb, prototyp programu komputerowego symulującego ruch uliczny.

 

Laureaci tegorocznej edycji konkursu Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”:

  • pierwsza nagroda – Małgorzata Łaciak, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, artykuł: „Naukowe podchody na granicy wody, czyli krótka opowieść o tym, jak śledziliśmy kumaki górskie”,
  • druga nagroda – Paweł Gora, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, artykuł: „Nauka vs. korki”,
  • trzecia nagroda – Oliwia Kalwasińska, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, artykuł: „Szkło, które zregeneruje kość”.

 

W konkursie przyznano również cztery wyróżnienia. Więcej informacji znajduje się na stronie „Forum Akademickiego”.