Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs na Międzynarodowe Programy Kształcenia. Przyznało finansowanie uniwersyteckiemu przedsięwzięciu MaJKo.

Konkurs NCBiR ma pomóc umiędzynarodowić polskie szkolnictwo wyższe. Finansowane są z niego przedsięwzięcia dotyczące programów kształcenia w językach obcych, programów studiów oraz szkół letnich, włączenia wykładowców z zagranicy w nauczanie w polskich szkołach wyższych. Dzięki tym pieniądzom ma się poprawić dostępność międzynarodowych programów kształcenia na uczelniach dla osób z Polski i zagranicy.

 

W konkursie MPK wpłynęło 177 wniosków. 13 grudnia 62 autorów zdobyło dofinansowanie. Uniwersytet Warszawski zgłosił projekt „MaJKo – Magisterium z Językoznawstwa Komputerowego”, który otrzymał grant. Koszt całego przedsięwzięcia to 173 tys. zł, NCBiR przyznało dofinansowanie w wysokości 165 tys. zł.