Dr Jakub Radoszewski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW otrzymał Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Naukowiec zajmuje się stringologią, czyli usprawnianiem algorytmów do wyszukiwania wzorców w tekstach.

 

Laureat nagrody – 30-letni dr Jakub Radoszewski – specjalizuje się w algorytmice i kombinatoryce tekstów. W swoich badaniach skupia się na projektowaniu szybkich algorytmów służących do wyszukiwania wzorców w tekstach. Codziennie używamy różnych kodów, haseł i ciągów znaków m.in. podczas korzystania z wyszukiwarek. Nadal można poprawić szybkość działania algorytmów służących do przeszukiwania danych, nad czym pracuje dr Radoszewski. Wyniki prowadzonych przez niego badań można wykorzystać m.in. do sprawniejszego przeszukiwania tekstów, danych biologicznych czy utworów muzycznych.

 

Jeden z modeli, który badał informatyk, może ułatwić wyszukiwanie plagiatów dzięki lepszej umiejętności rozpoznawania podobieństwa między tekstami. Ponadto opracowania algorytmów stworzone przez pracownika UW mają ułatwić kompresję danych.

 

Nagroda im. Witolda Lipskiego, wybitnego profesora informatyki zajmującego się kombinatoryką, przyznawana jest od 10 lat przez Fundację Rozwoju Informatyki przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących i Polskim Towarzystwem Informatycznym. Otrzymują ją młodzi naukowcy za osiągnięcia w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. W tym roku wartość nagrody wynosiła 12 tys. złotych.