Najlepszą książką historyczną 2014 roku została „Zajeździmy kobyłę historii” prof. Karola Modzelewskiego. Nagrodę szósty raz przyznało NCK i Fundacja im. K. i Z. Moczarskich.

 

Patronem konkursu jest Kazimierz Moczarski, dziennikarz i żołnierz Armii Krajowej, autor słynnych „Rozmów z katem”. 21 listopada Narodowe Centrum Kultury i Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich przyznały Nagrodę im. Moczarskiego dla najlepszej książki historycznej roku, mówiącej o historii Polski po 1918 r. Jej autorem jest prof. Karol Modzelewski, emerytowany profesor Wydziału Historycznego UW.

 

Tom „Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca” zawiera wspomnienia historyka, działacza politycznego, jednego z grona najbardziej znanych opozycjonistów z czasów Polski socjalistycznej. Książka przybliża dzieje rodziny i losy Modzelewskiego na tle historii politycznej Polski od lat czterdziestych XX wieku po współczesność. Ukazuje postawy opozycjonistów z lat sześćdziesiątych, z czasu „Solidarności” i okresu przemian ustrojowych w Polsce.

 

– Byłem chowany w kulcie wojny. Ruiny w powojennej Warszawie były nie tylko przerażające, ale i fascynujące. Ruiny były żywym świadectwem wojny. Dzieci – to jest dość straszne – jeśli same nie zaznają wojny, to na ogół uważają ją za coś fascynującego. Bawiłem się w wojnę w Rosji, zwłaszcza w tym leśnym kurorcie, w lasach nad Tługą, wschodnim dopływem Wołgi. W Polsce też się bawiłem w wojnę – wspominał w audycji „Biuro myśli znalezionych” w III programie Polskiego Radia 23 listopada.

 

Prof. Karol Modzelewski jest wybitnym  mediewistą. Do jego najbardziej znanych prac należą: „Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego”, „Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej” oraz „Barbarzyńska Europa”, za którą w 2007 r. został wyróżniony Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

W czasach PRL-u prof. Modzelewski był działaczem opozycji demokratycznej i „Solidarności”.

 

Na początku października prof. Karol Modzelewski otrzymał nagrodę literacką Nike 2014.