22 marca odbyło się spotkanie z prof. Marcinem Pałysem ubiegającym się o reelekcję w wyborach na rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

Urzędujący rektor prof. Marcin Pałys jest jedynym kandydatem. Trzy pozostałe osoby, które w wyborach indykacyjnych uzyskały poparcie elektorów, nie zdecydowały się na wzięcie udziału w wyborach.

 

Spotkanie z rektorem było otwarte dla wszystkich chętnych. Najpierw rektor kandydat zaprezentował swój program wyborczy, następnie odpowiadał na 20 pytań zgłoszonych z sali. Pytania dotyczyły m.in. zagadnień związanych z oceną pracy administracji, awansów na stanowiska profesorskie, autonomii uczelni, obsługi badań i kosztów pośrednich, polityki rekrutacyjnej, infrastruktury, kandydatów na prorektorów, podwyżek uposażeń czy pomocy materialnej.

 

– To jakie pytania się pojawiają, świadczy o tym, jakie problemy nurtują nasze środowisko i osoby, które tworzą naszą społeczność. Uważam, że warto było rozmawiać i warto dalej dyskutować o tym, w jaki sposób nasz Uniwersytet może stawać się coraz lepszy – podsumował spotkanie prof. Marcin Pałys.
Nagranie ze spotkania znajduje się na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej. Relacja rozpoczyna się w 47 sekundzie.