Studenci UW mogą już korzystać z mobilnej legitymacji. To elektroniczna wersja tego dokumentu mająca taką samą moc prawną co jej tradycyjny odpowiednik. By ją pobrać, należy najpierw zainstalować w smartfonie aplikacje Mobilny USOS oraz mObywatel.

Pod koniec grudnia 2019 roku między Uniwersytetem Warszawskim a Ministerstwem Cyfryzacji zostało podpisane porozumienie dotyczące wydawania mLegitymacji studenckich. To mobilna wersja dokumentu potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg. Jej uruchomienie jest możliwe dzięki bezpłatnej, publicznej aplikacji mObywatel. Po zintegrowaniu tego systemu z Mobilnym USOS i połączeniu jego środowiska produkcyjnego z systemem uniwersyteckim możliwe jest instalowanie mLegitymacji studenckiej na urządzeniu mobilnym. Tymczasowo obsługiwana będzie jedynie przez system operacyjny Android.

 

Zamówienie, przedłużenie ważności albo unieważnienie mLegitymacji studenckiej możliwe jest za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS. Powstał w niej specjalny moduł mLegitymacja. Poza ogólnymi informacjami na temat aplikacji mObywatel oraz samej mLegitymacji znajduje się tu też opcja pozwalająca na elektroniczne zamówienie, odebranie kodów dostępu i unieważnienie mLegitymacji oraz otwarcie aplikacji mObywatel.

 

 

Warto podkreślić, że to student decyduje, czy i kiedy zainstaluje mLegitymację, wszystkie kroki wykonuje samodzielnie bez ingerencji uczelnianej administracji.

 

O mobilną legitymację mogą się ubiegać studenci:

  • mający ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS);
  • posiadający numer PESEL i numer albumu;
  • mający wgrane zdjęcie na swoim koncie w USOS;
  • których dane osobowe nie zmieniły się od czasu wydania ELS.

Zgłoszenia są sukcesywnie przekazywane do systemu mObywatel za pośrednictwem USOS. Po ich zrealizowaniu w aplikacji Mobilny USOS pojawi się powiadomienie o możliwości pobrania mLegitymacji dzięki otrzymanemu kodowi QR i aktywacyjnemu. Jedna mLegitymacja może być zainstalowana wyłącznie na jednym telefonie.

 

Mobilna legitymacja studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej ELS. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu. mLegitymacja pełni funkcję uzupełniającą. Pozwala np. potwierdzić status studenta w sytuacji, gdy dana osoba nie ma przy sobie ELS.

 

Moduł mLegitymacja Mobilnego USOS jest dostępny także w angielskiej wersji językowej.

Aplikacja Mobilny USOS jest jedną z e-usług opracowywanych w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.