Serwisy społecznościowe są istotnym elementem służącym komunikacji i współpracy bibliotek z użytkownikami – tak wynika z badań przeprowadzonych przez dr. Grzegorza Gmiterka z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Artykuł naukowca na temat wykorzystania mediów społecznościowych przez polskie biblioteki w okresie pandemii COVID-19 ukazał się w prestiżowym czasopiśmie „The Journal of Academic Librarianship”.

Progresywne wykorzystanie narzędzi internetu społecznościowego w bibliotekach wspiera realizację procesów informacyjnych. Pracownicy bibliotek coraz częściej korzystają z serwisów społecznościowych jako narzędzi służących marketingowi bibliotecznemu – prezentują w nich swoje zbiory, informują o ciekawych wydarzeniach czy przedsięwzięciach nie tylko bibliotecznych, ale również dotyczących kultury, edukacji i nauki.

 

Narzędzia te od ponad piętnastu lat są istotnym elementem służącym komunikacji i współpracy z użytkownikami. Tymi obecnymi, jak i potencjalnymi, do których bibliotekarze – za pomocą mediów społecznościowych – próbują dotrzeć.

Na łamach czasopisma „The Journal of Academic Librarianship” został opublikowany artykuł dr. Grzegorza Gmiterka z UW „Polish university libraries social networking services during the COVID-19 pandemic spring term lockdown” odnoszący się do problemu wykorzystania mediów społecznościowych przez polskie biblioteki w okresie pandemii COVID-19.

 

W publikacji autor dokonuje analizy zastosowania serwisów społecznościowych jako platformy komunikacji i współpracy użytkowników z bibliotekami uniwersyteckimi, wchodzącymi w skład uniwersytetów publicznych w Polsce. W artykule zawarte są informacje dotyczące najczęściej wykorzystywanych narzędzi, najbardziej aktywnych bibliotek i różnic w wykorzystaniu mediów społecznościowych przez poszczególne instytucje. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych odnoszących się do treści publikowanych przez biblioteki w czasie wiosennego lockdownu w 2020 roku.

 

Obecnie badacz prowadzi analizy odnoszące się do wykorzystania mediów społecznościowych przez polskie biblioteki uniwersyteckie i publiczne. Analizy dotyczą zarówno okresu przed, jak i w trakcie trwania pandemii. Wcześniejsze i obecne badania są finansowane w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Szczegóły publikacji

G. Gmiterek, Polish university libraries social networking services during the COVID-19 pandemic spring term lockdown, „The Journal of Academic Librarianship”.