26 czerwca Medal za zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego otrzyma filozof polityki prof. Zbigniew Pełczyński – pomysłodawca i organizator Oxford Colleges Hospitality Scheme.

Medal za zasługi dla UW to wyróżnienie, które przyznawane jest niezwykle rzadko i w wyjątkowych sytuacjach. Do tej pory otrzymali go m.in. papież Jan Paweł II, premier Tadeusz Mazowiecki oraz filozof Leszek Kołakowski. Ostatnio wręczono go środowisku „Krybar”, które w czasie Powstania Warszawskiego walczyło o odzyskanie terenu UW. Prof. Pełczyński jest 10. osobą w historii Uniwersytetu Warszawskiego uhonorowaną medalem przez Uniwersytet.

 

Prof. Pełczyński w tym roku będzie obchodzić 90. urodziny. W czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie i jako żołnierz walczył w Powstaniu Warszawskim, później wyjechał do Wielkiej Brytanii. Studiował ekonomię i nauki polityczne na Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji, a na Oxfordzie filozofię polityczną i politologię. Z tą drugą uczelnią związał się na dłużej. Obronił tam pracę doktorską z filozofii politycznej Hegla, a następnie od 1953 roku wykładał filozofię polityczną, historię myśli społecznej i politycznej, przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej czy historię powojenną Polski.

 

Prof. Zbigniew Pełczyński jest inicjatorem Oxford Colleges Hospitality Scheme. „To program niedługich, kilkumiesięcznych pobytów naukowych na uniwersytetach w Oksfordzie, a później także w Cambridge. Dzięki inicjatywie, wytrwałości i organizacyjnym talentom prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, ówczesnego profesora Pembroke College w Oksfordzie, kilkuset polskich humanistów mogło w czasie stanu wojennego «wyjrzeć» z Polski na Zachód, studiować w tamtejszych bibliotekach, spotykać się z tamtejszymi uczonymi. Program finansowały angielskie uczelnie i fundacja George’a Sorosa” – napisał we wniosku zgłaszającym kandydaturę prof. Pełczyńskiego dziekan Wydział Filozofii i Socjologii prof. Krzysztof Koseła.

 

Najwięcej osób, które wyjechały za granicę dzięki prof. Pełczyńskiemu pochodziło z Uniwersytetu Jagiellońskiego. UW był pod tym względem drugi.

 

Laureat jest też założycielem Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych, która pod zmienioną nazwą funkcjonuje do dziś.