Profesor Andrzej Białynicki-Birula, matematyk, twórca warszawskiej szkoły geometrii algebraicznej, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu. Uroczystość odbyła się 19 marca.

– Zawsze spotykałem się z wielką przyjaźnią środowiska. Chciałbym podkreślić, że ta cecha przyjaźni, która łączyła wszystkich członków, według mnie jest niezwykle istotna. Nie jest to sprzeczne z efektywnością działań, wręcz przeciwnie. Oprócz tego, że zmieniał się skład i charakter środowiska, zmieniała się też matematyka. Ja w rozwoju tej matematyki uczestniczyłem – powiedział prof. Andrzej Białynicki-Birula w przemówieniu.

 

Laudację wygłosił prof. Adrian Langer. Mówił o karierze naukowej prof. Andrzeja Białynickiego-Biruli – od jego magisterium w 1956 roku do dzisiaj.

 

– Poznałem pana profesora jako z jednej strony uznanego uczonego, ale także jako osobę o wielkiej rozwadze, doświadczeniu i poczuciu odpowiedzialności za swoje opinie, za swoje rekomendacje, za swoje decyzje, a przy tym osobę o olbrzymim autorytecie, wpływie na decyzje wydziałowe i nie tylko wydziałowe. Jego wyniki naukowe, także niedawne, należą do klasyki geometrii algebraicznej – podkreślił prof. Andrzej Tarlecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

 

Profesor Andrzej Białynicki-Birula od samego początku związany jest UW, chociaż stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie w Berkeley. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1978 roku. Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, na którym wciąż pracuje. Pełnił także różne funkcje organizacyjne. Wypromował 22 doktorów z geometrii algebraicznej oraz topologii algebraicznej. Napisał ponad 70 publikacji, w tym cztery podręczniki akademickie z dziedziny algebry i algebry liniowej.

 

Matematyk jest autorem warszawskiej szkoły geometrii algebraicznej, która cieszy się międzynarodowym uznaniem. Obecnie jednym z podstawowych narzędzi badawczych w tej dziedzinie jest twierdzenie o topologii rozmaitości nazywane „Białynicki-Birula decomposition theorem”.