„Jako specjaliści pracujący z osobami z doświadczeniem kryzysów psychicznych lub osobami z niepełnosprawnością i prowadzący w tym obszarze badania naukowe uważamy, że sięganie po tego typu określenia zdradza głęboko uprzedzony stosunek autora do tych osób” – napisano w liście otwartym do redakcji „Rzeczpospolitej”, komentując w ten sposób tekst zamieszczony na portalu rp.pl autorstwa dr. hab. Piotra Nowaka pt. „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe?”.

Artykuł ten wywołał krytyczne komentarze w środowisku akademickim i nie tylko. Autorowi zarzucono brak wiedzy w dziedzinie zaburzeń psychicznych oraz mylenie pojęć. Wielu czytelnikom nie spodobał się język tekstu, wobec osób z problemami psychicznymi padają w nim obraźliwe określenia. Protesty wywołała także propozycja dyskryminacji osób z zaburzeniami poprzez odebranie im możliwości studiowania.

 

Sygnatariuszami listu otwartego jest 200 przedstawicieli świata nauki, wielu z nich to pracownicy Wydziału Psychologii UW, gdzie powstała idea przygotowania dokumentu. Poparli go także przedstawiciele innych uniwersyteckich wydziałów, m.in. Filozofii i Socjologii, Polonistyki oraz „Artes Liberales”, a także pracownicy innych polskich uczelni oraz Polskiej Akademii Nauk.

 

„Teza artykułu, czyli częściowo przecząca odpowiedź na pytanie zadane w jego tytule: ‚Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe?’, nawołuje – naszym zdaniem – do segregacji na podstawie rozpoznania medycznego, co jest przejawem celowej dyskryminacji. Autor sam zresztą używa tego pojęcia i broni swojego ‚prawa do dyskryminowania’.” – możemy przeczytać w liście. „Jako ludzie wyrośli w poszanowaniu sprawiedliwości i wolności drugiego człowieka uważamy, że artykuł dr. hab. Nowaka nawołuje do segregacji i dyskryminacji osób z doświadczeniem chorób psychicznych lub niepełnosprawności, czemu z całą mocą się przeciwstawiamy” – podkreślono na zakończenie. Pełna treść listu dostępna jest w portalu wyborcza.pl.

 

Komentarz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

– Nasze wieloletnie doświadczenie oraz stały wzrost liczby studentów z zaburzeniami psychicznymi z sukcesem kończących studia na Uniwersytecie Warszawskim są najlepszym dowodem braku zasadności tez wyrażonych przez prof. Piotra Nowaka – komentuje sprawę Paweł Wdówik, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

„Uniwersytet Warszawski od 20 lat prowadzi jednoznaczną i precyzyjnie określoną politykę wobec studentów z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Student, niezależnie od tego jaka jest jego choroba lub niesprawność, musi sprostać wymaganiom związanym z zaliczeniem poszczególnych zajęć. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych odpowiada za zapewnienie wszelkich dostosowań, które mają kompensować skutki stanu zdrowia studenta, czy też jego niesprawności. Nie może się to jednak odbywać kosztem poziomu zajęć lub kosztem innych studentów” – możemy przeczytać w stanowisku BON opublikowanym na stronie internetowej biura.