Prawie 3,5 mln zł zebrało na badania trzech pracowników UW w VI konkursie grantowym Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie ma sprzyjać kontaktom nauki i biznesu.

Dofinasowane przez NCBiR badania mają potencjał komercyjny, a prowadzący je młodzi naukowcy mogą kierować swoimi pierwszymi zespołami badawczymi. W ostatnim konkursie Lider trzy osoby z Uniwersytetu Warszawskiego dostały taką szansę: dr Maria Górna, dr Konrad Iwanicki i dr Rafał Archacki.

 

Dr Maria Górna na Wydziale Chemii będzie kierować badaniem „Białka IFIT w detekcji RNA patogenów”. Otrzymała na nie 1,2 mln zł. Do jej zainteresowań naukowych należą krystalografia białek, relacje między strukturą i funkcją białka, metabolizm RNA, wrodzona odporność. Doktor Górna współpracowała z uniwersytetami w Cambridge i Oxfordzie. Grant NCBiR to jej szóste wyróżnienie w tym roku.

 

Dr Konrad Iwanicki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki skoncentruje się na przedsięwzięciu „Opracowanie, prototypowa implementacja i ewaluacja praktycznego i skalowalnego protokołu trasowania dla bezprzewodowych sieci urządzeń wbudowanych o niskim poborze mocy”, na które dostał prawie 1,1 mln zł. Na co dzień zajmuje się programowaniem współbieżnym i rozproszonym. Tego ostatniego uczy studentów Instytutu Informatyki.

 

Dr Rafał Archacki na Wydziale Biologii będzie przygotowywał pracę „Projektowanie i zastosowanie małych celowanych cząsteczek chemicznych do kontroli procesów wzrostowych u roślin”. Przeznaczy na nią 1,2 mln zł grantu. To badanie z pogranicza genetyki i biochemii. Doktor Archacki pracuje w Zakładzie Biologii Molekularnej Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin.

 

W sumie dofinansowania dostało 34 naukowców z różnych ośrodków.