9 grudnia poznaliśmy zwycięzców III Dyktanda Uniwersytetu Warszawskiego. Statuetkę i tytuł Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii 2022 otrzymała dr Małgorzata Jabłońska z Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW. Kolejne miejsca na podium zajęli studenci: Franciszek Łysek z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Krzysztof Mirowski z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

III Dyktando Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się 24 listopada i wzięły w nim udział 152 osoby: studenci, doktoranci i pracownicy uczelni oraz 24 członków Klubu Absolwentów UW. Największą grupę uczestników stanowili studenci (108 osób). Najliczniej reprezentowane były: Wydział Polonistyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Chemii, Wydział Zarządzania oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

 

Zwyciężczynią tegorocznej odsłony Dyktanda UW jest dr Małgorzata Jabłońska z Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej, która w pracy konkursowej zrobiła tylko jeden błąd.

 

– Starałam się zwrócić szczególną uwagę na wyrazy, których pisownia opiera się na regułach mniej oczywistych, bo rzadziej przypominanych na co dzień. Największą trudność sprawił mi wyraz „aczkolwiekbym”. Mimo że znam regułę mówiącą o pisowni łącznej cząstki „-by” ze spójnikami, tym razem moją czujność uśpił wygląd słowa po jego zapisaniu – opowiada dr Małgorzata Jabłońska, Mistrzyni Ortografii 2022.

 

Laureatka tegorocznej edycji Dyktanda UW ukończyła filologię włoską na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie jest socjolingwistką na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Interesuje się historią języka włoskiego, językiem nowych mediów oraz językiem gastronomii w ujęciu historycznym i współczesnym.

 

Uniwersyteckimi Wicemistrzami Ortografii ex aequo zostali studenci: Franciszek Łysek z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Krzysztof Mirowski z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

 

Dyktando zostało zorganizowane przez Obserwatorium Językowe UW (OJ). Autorką tekstu jest dr Barbara Pędzich z Zakładu Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii na Wydziale Polonistyki UW.

 

Bynajmniej nie czcza klechda

Podobne jak w latach ubiegłych specjalnie na tę okoliczność ułożony tekst dyktanda miał formę zabawnego wierszyka i liczył 236 wyrazów. Tekst opowiada o „rzutkim fizykochemiku, który, zrazu skonfundowany, przemieszczał się w czasie ekowahadłowcem – cud-maszyną, trzystudwudziestosiedmiokrotnie prędszą niż chybkie lamborghini”.

 

– Tekst dyktanda co roku żartobliwie nawiązuje do rzeczywistości uniwersyteckiej – podobnie było i tym razem – mówi dr Barbara Pędzich z OJ UW, która rokrocznie przygotowuje łamigłówki słowne dla uczestników konkursu.

 

Jak podkreśla prof. Katarzyna Kłosińska, kierowniczka OJ UW: – Zabawne formy w treści dyktanda, które przysporzyły problemów uczestnikom tegorocznej edycji to: „z głupia frant”, pisane jako „z gapia franc” albo „z głupia Franz” jako imię. Moja ulubiona pomyłka to fraza „ekspert rzekł hardo”, gdzie ktoś ekspertowi nadał imię i nazwisko „ekspert Żek Hardo”. Była więc nie tylko nauka ortografii, ale też i dobra zabawa.

 

Pełny tekst dyktanda znajduje się na stronie Obserwatorium Językowego UW >>

 

Porady językowe

Na stronie Obserwatorium Językowego można znaleźć serię porad językowych, minizagadek ortograficznych, a także odpowiedzi na niuanse ekwilibrystyki językowej. Autorka jednej z porad ortograficznych, dr Barbara Pędzich z OJ UW, podpowiada, iż „słowa utworzone od wyrażeń nadrzędno-podrzędnych zapisujemy łącznie. Zgodnie z tą zasadą napiszemy trzydziestosiedmiokrotnie oraz czterdziestoośmiolatek”.

 

– Uczestnikom Dyktanda mogłabym polecić lekturę rozmaitych tekstów – od literatury pięknej po specjalistyczną, która pozwala na poznanie i utrwalenie chociażby wyrazów pochodzenia łacińskiego i greckiego lub zapożyczonych z innych języków, natomiast w przypadku literatury pięknej – wyrazów stricte literackich, które nie są często używane w polszczyźnie potocznej, do codziennych felietonów i wiadomości w prasie i serwisach internetowych, dzięki którym możemy na bieżąco obserwować zmiany w języku i uczyć się neologizmów – przyszłym mistrzom ortografii radzi dr Małgorzata Jabłońska.

 

Celem Dyktanda Uniwersytetu Warszawskiego jest edukacja społeczności Uniwersytetu Warszawskiego i promowanie poprawności językowej. W jury zasiadają członkowie zespołu Obserwatorium Językowego UW, którzy sprawdzają poprawność ortograficzną nadesłanych prac.

 

Tegoroczne Dyktando odbyło się w formie online na uniwersyteckim profilu na YouTube. Mogli w nim uczestniczyć obecni studenci, doktoranci, pracownicy UW oraz członkowie Klubu Absolwentów UW – z wyjątkiem laureatów poprzednich edycji Dyktanda. W tym roku po raz pierwszy w wydarzeniu mogli wziąć też udział przedstawiciele mediów. Spośród 12 dziennikarzy statuetkę Mistrza Dyktanda Uniwersytetu Warszawskiego dla Dziennikarzy 2022 zdobyła Magdalena Weiss z portalu Analizy.pl.

 

Zapis transmisji ogłoszenia wyników znajduje się na profilu Obserwatorium Językowego UW na YouTube: