Dwoje pracowników i absolwentka UW zostali nagrodzeni w konkursie „Dyplomy dla Warszawy” na najlepsze prace dotyczące społeczno-gospodarczego rozwoju Warszawy.

Konkurs miał na celu zainteresowanie środowiska akademickiego sprawami miasta. Organizator – Muzeum Warszawy, przyznał nagrody autorom najlepszych prac doktorskich i magisterskich.

 

Nagroda główna w kategorii prac magisterskich została przyznana Klaudynie Kwiatkowskiej, absolwentce gospodarki przestrzennej za pracę „Warszawa z Mazowszem, Mazowsze bez Warszawy – w poszukiwaniu sensu regionalnych podziałów administracyjnych”. Praca powstała pod kierunkiem dr hab. Marty Lackowskiej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UW.

 

W kategorii rozpraw doktorskich kapituła wyróżniła pracę dra Kamila Kiełbasińskiego z Wydziału Geologii UW – „Geologiczno- inżynierska i geofizyczna ocena zachowania się gruntów spoistych w przekroju doliny Wisły wzdłuż Trasy Siekierkowskiej w Warszawie pod wpływem obciążeń mechanicznych” oraz rozprawę dr Doroty Celińskiej-Janowicz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG – „Przestrzenne aspekty funkcjonowania warszawskich centrów handlowych”.

 

Więcej informacji o laureatach dostępnych jest na stronie Muzeum Warszawy.