Wydział Polonistyki UW otrzymał uprawnienia do organizowania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Najbliższe egzaminy 3 i 4 września.

Państwowe egzaminy certyfikatowe organizowane będą przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” będącego częścią Wydziału Polonistyki. Do sprawdzianu biegłości językowej mogą przystąpić cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 16 lat.

 

Do 27 lipca trwa rejestracja na pierwsze egzaminy na poziomie B1 i B2, które odbędą się 3 i 4 września. Udział w egzaminie jest płatny. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeń dostępne są na stronie „Polonicum”.