Dwie uniwersyteckie książki są nominowane w VII konkursie Książka historyczna roku. Do 31 października czytelnicy wybierają swoje typy.

 

Pierwsza ukazała się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Autorem drugiej jest prof. Karol Modzelewski, mediewista od wielu lat związany z Instytutem Historycznym UW.

 

W kategorii książka naukowa (najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w okresie XX wieku) nominowana jest „Przyjaźń, której nie było. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD wobec MSW 1974-1990” Tytusa Jaskułowskiego. Publikacja mówi o relacjach wschodnioniemieckich i PRL-owskich resortów bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy o współpracy tych resortów. Autor stawia tezę, że wschodnioniemiecka Stasi oraz MSW korzystały z formalnych kontaktów przede wszystkim do ochrony i realizacji własnych, a nie bilateralnych interesów, a współpraca dwustronna miała mały zakres. Monografia kwestionuje fałszywe wyobrażenie o ilości wschodnioniemieckiej agentury w PRL.

 

W kategorii publikacja popularnonaukowa (najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku) wśród dziesięciu pozycji znalazła się „Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca” Karola Modzelewskiego. Tom zawiera wspomnienia historyka, działacza politycznego, jednego z grona najbardziej znanych opozycjonistów z czasów Polski socjalistycznej. Książka przybliża dzieje rodziny i losy Modzelewskiego na tle historii politycznej Polski od lat czterdziestych XX wieku po współczesność. Ukazuje postawy opozycjonistów z lat sześćdziesiątych, z czasu „Solidarności” i okresu przemian ustrojowych w Polsce.

 

Jury wybierze po jednej książce w każdej kategorii. Czytelnicy także.

 

Każdy pełnoletni może oddać głos na jedną książkę w dwóch kategoriach. Najpierw musi wypełnić ankietę na www.ksiazkahistorycznaroku.pl. Jeden czytelnik może wysłać jeden głos internetowy dziennie. Publikacje, które zdobędą najwięcej głosów, otrzymają tytuł najlepszych w swej dziedzinie.

 

Plebiscyt organizowany przez TVP, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej będzie się odbywał w czterech cyklach. W każdym z nich zostanie wylosowanych dziesięciu czytelników, którzy otrzymają pytanie. Jeśli odpowiedzą poprawnie w ciągu dwóch dni, otrzymają nagrody książkowe.

 

W ubiegłych latach wyróżnione były na przykład prace: Marka Żebrowskiego „Jerzy Giedroyć. Życie przed Kulturą”, Dietera Schenka „Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej”, Marka Grajka „Enigma – bliżej prawdy”.