Agresja elektroniczna gimnazjalistów, polityka mieszkaniowa i społeczeństwo obywatelskie to tematy prac konsorcjów, do których należy UW. Zostały one dofinansowane przez NCBiR.

 

Trzem konsorcjom naukowym, w których działa Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało finansowanie w II konkursie Innowacje Społeczne. Wyróżnione przedsięwzięcia mają poprawiać jakość życia ludzi i dawać odpowiedzi na współczesne pytania społeczno-ekonomiczne. Prace prowadzone są w dziedzinach: nauki społeczne, inżynieryjne, techniczne, medyczne, o zdrowiu.

 

Najwyżej ocenionym przedsięwzięciem, w którym uczestniczy Uniwersytet Warszawski, jest „Program wieloaspektowej uniwersalnej profilaktyki agresji elektronicznej adresowany do szkół gimnazjalnych”. Pracownicy UW opracują go razem z członkami Fundacji Praesterno, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, Politechniki Warszawskiej i Fundacji Dzieci Niczyje.

 

Kolejną pracą dofinansowaną przez NCBiR jest „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”. Naukowcy z UW będą działać z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz pracownikami Fundacji Habitat for Humanity Poland.

 

Nad „Rzeczą obywatelską” UW będzie pracować wraz z Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich oraz agencją PR Publicon Sp. z o.o.

 

W konkursie dofinansowanie z NCBiR w wysokości 23,9 mln zł otrzymało 29 konsorcjów.