Do końca maja można składać wnioski w konkursie „POB IV dla rodziców”, który odbywa się w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Konkurs skierowany jest do młodych badaczek i badaczy z dyscyplin humanistycznych, powracających do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi.

Konkurs „POB IV dla rodziców” jest skierowany do młodych badaczek i badaczy z dyscyplin humanistycznych powracających do aktywności naukowej po urlopie rodzicielskim i innych przerwach związanych z urodzeniem, wychowaniem lub przysposobieniem dziecka. Konkurs został zorganizowany przez IV Priorytetowy Obszar Badawczy „Przekraczanie granic humanistyki”, w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

W konkursie może wziąć udział każdy pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający co najmniej stopień doktora i zaliczany do liczby N, który w ciągu trzech lat przed datą ogłoszenia konkursu przebywał na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym.

 

Do konkursu może przystąpić także doktorantka, która w ciągu trzech lat przed datą ogłoszenia konkursu urodziła bądź przysposobiła dziecko bądź doktorant UW, który został ojcem lub przysposobił dziecko w ciągu trzech lat przed datą ogłoszenia konkursu oraz którzy prowadzą badania w obszarze POB IV, zgodne z tematyką składanego wniosku.

 

Konkurs „POB IV dla rodziców” wpisuje się w działania równościowe, podejmowane przez Uniwersytet Warszawski w ramach Planu Równości Płci dla UW, a także jest odpowiedzią na działania deklarowane w Strategii HR dla Naukowców (HRS4R) w ramach HR Excellence in Research.

 

Budżet konkursu wynosi 800 tys. zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego grantu to kwota od 30 do 75 tys. zł.

 

Ogłoszenie wyników zaplanowano na 30 czerwca.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.