Wszystkie polskie matematyczne prace nagrodzone w konkursie EUCYS były najpierw nagrodzone w konkursie pisma „Delta” i PTM. Jury tego ostatniego wyłoniło właśnie pięcioro finalistów.

Od 1995 roku Polska uczestniczy w prestiżowym Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS). Każde państwo może wystawić trzy projekty naukowe autorstwa uczniów szkół średnich. Konkurs jest wielodyscyplinarny i o nagrody rywalizują projekty z tak różnych dyscyplin, jak matematyka, biologia, chemia, fizyka, nauki społeczne, medycyna, inżynieria, ekologia i materiałoznawstwo. Polska gościła EUCYS trzy lata temu, kiedy to UW odpowiadało za organizację europejskiego finału.

 

Co roku młodym badaczom przyznaje się dziewięć głównych nagród: trzy pierwsze, trzy drugie i trzy trzecie. W ciągu 22 edycji, matematyczne projekty zdobyły łącznie 22 główne nagrody, wśród nich Polakom przypadło aż siedem. Wszystkie były wcześniej nagrodzone w Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki organizowanym przez czasopismo „Delta” i Polskie Towarzystwo Matematyczne. W ostatnim KUPzM jury wybrało pięcioro finalistów. – Finał odbędzie się 20 września podczas 8. Forum Matematyków Polskich w Lublinie. Zostanie zorganizowany dzień popularyzacji matematyki „Matematyka dla wszystkich” i tam finaliści przed szerokim gronem odbiorców będą mieli okazję zaprezentować swoje prace – 15-minutowe wystąpienie jest obowiązkową częścią samego finału. Jednym z zaproszonych gości 8. Forum będzie prof. Efim Zelmanov, medalista Fieldsa, najwyższego matematycznego odznaczenia – opisuje Kamila Łyczek, doktorantka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, członek jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki.

 

Jednym z laureatów obu konkursów, reprezentantem Polski na EUCYS, jest Jadwiga Czyżewska. W swojej pracy rozwiązała pewne zadanie olimpijskie, pokazując że trzy kolory wystarczą do pomalowania punktów płaszczyzny, w taki sposób, żeby każda prosta była jednokolorowa lub dwukolorowa, a następnie uogólniła ten problem, analizując pokolorowanie również kół i dopuszczając inną liczbę kolorów. Skróconą wersję jej pracy „Kolorowanie płaszczyzny, prostych i okręgów” można znaleźć w majowym numerze „Delty”. Finał jednego z konkursów EUCYS odbył się w Polsce trzy lata temu, na UW. Przeczytaj więcej