Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW organizuje konferencję „Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives”. Wydarzenie odbędzie się 8-9 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

 Konferencja „Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives” to pierwsza tego typu konferencja w Europie, której celem jest wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się humanistyką cyfrową. Uczestnicy wydarzenia będą rozmawiać na tematy związane z działalnością tych instytucji, m.in ich strukturą instytucjonalną i organizacyjną, polityką finansową państwa wobec ośrodków, współpracą DHLabów z biznesem, przemysłem, instytucjami kultury, instytucjami promocji, a także tematy związane z e-infrastrukturą, projektami i dydaktyką prowadzoną przez centra humanistyki cyfrowej.

 

Wśród prelegentów są kierownicy czołowych europejskich ośrodków humanistyki cyfrowej: prof. Frédéric Kaplan (Chair of the Digital Humanities, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne), prof. Jan Christoph Meister (Executive Comittee of the EADH, University of Hamburg), prof. Karlheinz Mörth (Austrian Center for Digital Humanities, Austrian Academy of Science) oraz prof. Susan Schreibman (Head of An Foras Feasa, Maynooth University). W konferencji wezmą udział także przedstawiciele władz polskich jednostek naukowych.

 

Szczegółowy program konferencji (pdf)

 

Konferencja odbędzie się 8-9 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66).