Zainteresowanie brazylijskich studentów ofertą polskich uczelni oraz zachęcenie ich do studiowania w naszym kraju to główne zadania programu polskiej misji edukacyjnej w Brazylii, zorganizowanej w ramach ministerialnej kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

 

Brazylijczycy na UW

Reprezentanci siedemnastu uczelni – w tym Uniwersytetu Warszawskiego – oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, MNiSW i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pojechali do Brazylii, żeby przedstawić studentom i władzom tamtejszych uczelni ofertę edukacyjną polskich szkół wyższych. Wzięli też udział w jednym z największych targów edukacyjnych „Salão do Estudante”, na który przyjechało ponad 500 wystawców z 20 krajów oraz ok. 90 tys. studentów i przedstawicieli instytucji zajmujących się edukacją.

 

Najzdolniejsi studenci z Brazylii będą mogli rozpocząć naukę w naszym kraju, dzięki międzynarodowemu programowi stypendialnemu „Nauka bez granic”, do którego Polska przystąpiła w październiku ubiegłego roku. Program skierowany jest do adeptów informatyki, medycyny, nauk ścisłych i technicznych. Na zainteresowanych studiami zagranicznymi czeka około 110 tys. stypendiów naukowych  na uczelniach na całym świecie.

 

Uniwersytet dla wszystkich

Uniwersytet Warszawski jest uznawany za najbardziej umiędzynarodowioną uczelnię w Polsce. Z roku na rok rośnie liczba studentów zagranicznych, obecnie jest ich ok. 1,5 tys. Drugie tyle przyjeżdża na studia częściowe np. w ramach programu Erasmus. Odsetek cudzoziemców na uczelni wzrósł w ostatniej dekadzie ponad 2,5 razy.

 

Największą grupę wśród studentów-cudzoziemców na UW stanowią osoby pochodzące z krajów sąsiadujących z Polską – Ukrainy, Białorusi czy też Litwy. W ostatnich latach przybywa też jednak studentów z bardziej odległych krajów m.in. z Chin, Wietnamu i Arabii Saudyjskiej. Najpopularniejszymi kierunkami, które wybierają cudzoziemcy są: stosunki międzynarodowe, prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia wschodnie, politologia, zarządzanie i polonistyka.

 

Na UW istnieje 27 programów studiów wykładanych po angielsku, są to m.in. politologia, stosunki międzynarodowe, archeologia, filozofia, chemia, ekonomia i finanse. Studenci mogą też uczyć się 42 języków obcych – nie tylko popularnych, takich jak angielski czy niemiecki, ale także bardziej egzotycznych: arabskiego, urdu, hindi oraz perskiego.

 

Studenci zagraniczni w Polsce

Według najnowszego raportu „Study in Poland. Studenci zagraniczni w Polsce” * w naszym kraju studiuje 29 172 cudzoziemców, większość z nich w województwach: mazowieckim, małopolskim, lubelskim oraz dolnośląskim. Spośród ponad 450 polskich uczelni obcokrajowcy najczęściej wybierają studia na Uniwersytecie Warszawskim. Według danych z roku 2012/2013 cudzoziemcy preferują kierunki medyczne i biznesowe. Dużym powodzeniem wśród nich cieszą się też filologie, informatyka, turystyka i rekreacja.

 

Województwo mazowieckie zdecydowanie wyróżnia się pod względem liczby studiujących tu obcokrajowców, których obecnie jest ponad 8,5 tys. – najwięcej spośród nich uczy się na UW, na kolejnych miejscach znajdują się: Uczelnia Łazarskiego, Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Szkoła Główna Handlowa.

 

* Raport „Study in Poland. Studenci zagraniczni w Polsce 2013”, przygotowany w ramach programu Study in Poland, który realizowany jest przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz fundację edukacyjną „Perspektywy”.