30 września o godz. 15.00 rozpocznie się nowy rok akademicki. Inauguracja będzie miała szczególny charakter ze względu na trwające obchody 200-lecia UW.

Tradycyjnie uroczystość poprzedzi orszak złożony z członków Senatu UW oraz przedstawicieli władz innych uczelni, który przejdzie z Pałacu Kazimierzowskiego do Auditorium Maximum. Inaugurację roku rozpocznie prof. Marcin Pałys, rektor UW, który podsumuje osiągnięcia naszej uczelni w minionym roku akademickim oraz opowie o planach swojego zespołu na rozpoczynającą się właśnie drugą kadencję rektorską.

 

Następnie studenci I i II stopnia oraz doktoranci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, zostaną immatrykulowani, co potwierdzi złożenie przez nich przysięgi i odebranie indeksu z rąk rektora prof. Pałysa. Głos zabiorą przedstawiciele studentów i doktorantów.

 

Pierwszy wykład w nowym roku akademickim wygłosi dr Paweł Rutkowski z Wydziału Polonistyki. Badacz kieruje Pracownią Lingwistyki Migowej UW, jest twórcą największego na świecie korpusu języka migowego. Jego wystąpienie „Prawo do języka” poświęcone będzie nie tylko pionierskim badaniom nad polskim językiem migowym, ale też sytuacji Głuchych w Polsce, którzy zdaniem dr. Rutkowskiego powinni być uznawani za mniejszość językową.

 

W tym roku inauguracja roku akademickiego będzie miała szczególnie odświętny charakter, gdyż odbędzie się w roku jubileuszowym. Półtora miesiąca później – 19 listopada Uniwersytet obchodzić będzie dwusetne urodziny. Obchody trwają od początku 2016 roku. O imprezach, które miały już miejsce, i tych, które dopiero przed nami, przeczytać można na stronie uw200.uw.edu.pl >>

 

W ostatnim tygodniu września będą odbywać się także wydziałowe inauguracje roku akademickiego. Informacje o nich można znaleźć na stronach internetowych jednostek.