Urząd Marszałkowski wyróżnił uniwersytecki spin-off Warsaw Genomics w konkursie innowacyjnych firm, a jego prezes dr hab. Anna Wójcicka została włączona do grona innowatorów VIPI.

Na początku grudnia uniwersytecka inicjatywa biznesowa została dwa razy zauważona – przez samorząd i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał nagrody w dwóch konkurencjach: młoda innowacyjna firma oraz innowacyjny młody naukowiec. I miejsce w pierwszej kategorii i tytuł „Innowatora Mazowsza” 14 grudnia zdobył spin-off Warsaw Genomics.

 

Spin-offy to przedsiębiorstwa, które wydzielają się z instytucji lub uczelni, żeby komercjalizować wiedzę naukową i technologie. Warsaw Genomics od maja przeprowadza testy genetyczne na ryzyko zachorowania na nowotwór dziedziczny albo na określenie profilu genetycznego nowotworu. Eksperci szukają w genomie człowieka błędów odpowiedzialnych za powstawanie chorób. Robią to taniej niż na rynku komercyjnym, ponieważ ich zadaniem jest upowszechnianie badań genetycznych, które będzie mógł refinansować NFZ.

 

10 grudnia Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska” wybrała prezes spółki Warsaw Genomics dr hab. Annę Wójcicką z Centrum Nowych Technologii UW do grona 11 młodych naukowców VIPI – Very Important Polish Innovator. Wyróżnienia otrzymują osoby, które z sukcesami komercjalizują wyniki swoich badań naukowych. Wśród 11 osób znalazł się także dr Grzegorz Brona z Wydziału Fizyki, wiceprezes w Creotech Instruments SA.