W auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej oficjalnie rozpoczął się rok akademicki Joint European Master’s in International Humanitarian Action. Studenci z całego świata przez dwa lata będą zdobywali wiedzę na temat międzynarodowej pomocy humanitarnej. W spotkaniu wziął udział europejski komisarz zajmujący się pomocą humanitarną i zarządzaniem kryzysowym.

 

NOHA (Network on Humanitarian Action) to sieć 12 europejskich uniwersytetów i 14 uczelni partnerskich, która zajmuje się rozwojem edukacji humanitarnej. Powstała w 1993 roku. Od 2008 roku Uniwersytet Warszawski jest jej członkiem.

 

Około 140 studentów Joint European Master’s in International Humanitarian Action z 70 państw oraz 60 zagranicznych prelegentów programu – wykładowców, praktyków i przedstawicieli organizacji pozarządowych, rozpoczęło nowy rok akademicki.

 

Jednym z komponentów European Master’s Programme in International Humanitarian Action jest Program Intensywny będący inauguracją roku akademickiego. W tym roku odbywa się od 4 do 9 września na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Podczas Programu Intensywnego studenci poznają fakultatywne programy realizowane na każdym z uniwersytetów NOHA, kluczowe zasady i koncepcje działań humanitarnych, politykę i strategie pomocy humanitarnej oraz wyzwania stojące przed pracownikami organizacji humanitarnych.

 

 

W uroczystej inauguracji wzięli udział nie tylko studenci i prelegenci programu studiów, ale też przedstawiciel Komisji Europejskiej – Christos Stylianides, komisarz odpowiedzialny za pomoc humanitarną i zarządzanie kryzysowe; prof. Joost Herman, prezydent NOHA; prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia; dr Elżbieta Mikos-Skuza, kierownik anglojęzycznych studiów magisterskich na UW „Humanitarian Action”; Joanna Stachyra, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce.

 

– Już po raz dziesiąty Program Intensywny odbywa się na Uniwersytecie Warszawskim. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy być jego gospodarzami i że uczestniczymy w rozwoju sektora pomocy humanitarnej – mówiła podczas inauguracji roku akademickiego NOHA prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW. – Obrazy katastrof, konfliktów i kryzysów, które możemy zobaczyć w mediach, pokazują, jak duża jest potrzeba kształcenia dobrze wykwalifikowanych pracowników pomocy humanitarnej – dodała.

 

– Bardzo wierzę w nowe pokolenie Europejczyków. Wasza wiedza, entuzjazm, pomysłowość i świeże umysły mogą wpłynąć na rozwój Europy. Mogą dać nam nowe pomysły – innowacyjne pomysły. Pomysły dotyczące tego, jak stawić czoła wspólnym wyzwaniom, jak współpracować lepiej i skuteczniej i jak posunąć się naprzód z projektem europejskim – powiedział unijny komisarz, Christos Stylianides.