Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w inauguracji roku akademickiego, mamy skrót z uroczystości. Są fragmenty wystąpień do przeczytania i odsłuchania, a także nagranie do obejrzenia.

Przemówienie prof. Marcina Pałysa, rektora UW trwało ok. 17 minut. Wypowiedź podzieliliśmy na krótsze odcinki, które prezentujemy poniżej.

Uniwersytet to nauka, nauczanie i działalność publiczna. Skoncentrujmy się przez dłuższą chwilę na nauce. Zastanówmy się dlaczego tak wielu naukowców w Polsce pisze przyczynki i przyczynki komentuje, a dlaczego tak niewielu podejmuje zasadnicze tematy? Skąd się wzięła gorączka publikacyjna, gorączka cytowań, gorączka zbierania punktów?

 

 

W najbliższym czasie chcę też stworzyć system wewnętrznych konkursów na rozmaite przedsięwzięcia naukowe. Taki rodzaj uniwersyteckich grantów na badania. Oczywiście nie możemy konkurować z Narodowym Centrum Nauki czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ale sytuacja finansowa Uniwersytetu jest na tyle dobra, że warto ją wykorzystać na sfinansowanie kilku, starannie wybranych, cennych strategicznych inicjatyw naukowych.

 

 

Uniwersytet nie może być podzielony na dziedzinowe środowiska, bez kontaktów z innymi naukami, bez kontaktów z innymi ośrodkami, bez rozmowy, wymiany informacji, bez spotkań (sama wymiana maili nie wystarczy). Prowadzenie badań interdyscyplinarnych to jedno z najważniejszych wyzwań.

 

Musimy pamiętać o przestrzeganiu najwyższych standardów nie tylko w nauce, lecz także w kształceniu. Tak, tu także potrzebna jest stała refleksja nad naszymi programami studiów. Uniknęliśmy na szczęście pokusy tworzenia chwytliwych marketingowo kierunków studiów, by efektowną „etykietką” przyciągać do siebie kandydatów. Ale musimy dbać o coraz wyższą jakość kształcenia. Zmniejsza się liczba studentów, więc co można zrobić? Zawsze mamy jakiś wybór. Można zmniejszać liczbę studentów w grupach lub można zmniejszyć liczbę grup. Można zlecić poprowadzenie wykładu temu, kto zrobi to najlepiej, albo komuś, komu brakuje godzin do wypełnienia pensum.

 

 

Planujemy budowę nowych budynków, w których mieściłyby się transdyscyplinarne centra badawcze prowadzące badania z humanistyki cyfrowej, analizy wielkich zbiorów danych, nauk ekonomicznych, kognitywistyki i psychologii oraz badań lingwistycznych.

 

Chciałbym skorzystać z nieczęsto zdarzającej się okazji i zwrócić się do naszego szczególnego gościa. Szanowna Pani Premier, na pewno Pani zauważyła, że w tym przemówieniu nie chodzi o triumfalizm. Skupiłem się na tym, co sami możemy ulepszać, dokonując dobrych wyborów. Ale chciałbym być dobrze zrozumianym. Jesteśmy najlepszą uczelnią w Polsce. Ja to wiem, myślę, że Pani Premier także to wie, wszyscy to tu wiemy. Co więcej, mamy ambitne plany, by dołączyć do 20-tki najlepszych uczelni w Europie. Wiemy, jak to zrobić, potrafiliśmy rozpocząć od siebie i wiele już zrobiliśmy. Ale potrzebujemy też wsparcia dla naszych ambicji ze strony władz publicznych. Potrzebujemy śmiałych, konkretnych decyzji. Nie potrzebujemy pomocy, to będzie dobra inwestycja dla całego kraju.

 

 

UW ufunduje około 10 stypendiów dla uchodźców z Syrii, którzy w przyszłym roku zostaną przyjęci do Polski zgodnie z deklaracjami rządowymi. Oferujemy też zajęcia z języka i kultury polskiej dla grupy Syryjczyków w naszym Centrum „Polonicum”. Pokazujemy, że uczelnie nie są obojętne wobec tego typu wydarzeń, że nie chowamy głowy w piasek i nie czekamy, aż problem sam minie.

 

 

Po rektorze głos zabrała Ewa Kopacz, premier RP, która odniosła się do planów inwestycyjnych Uniwersytetu Warszawskiego na najbliższe lata. Poniżej fragment tej wypowiedzi.