Dwie uniwersyteckie jednostki – Wydział Zarządzania i Wydział Nauk Ekonomicznych – prowadzą najlepsze studia ekonomiczne w Polsce. Taki jest wynik II rankingu przeprowadzonego przez dziennikarzy „Rzeczpospolitej”, którzy ocenili uczelnie i wydziały ekonomiczne.

Autorzy rankingu zestawili 6 uczelni i 27 wydziałów ekonomicznych. Oba uniwersyteckie wydziały uplasowały się na podium w rankingu wydziałów – na I miejscu Wydział Zarządzania, na III miejscu Wydział Nauk Ekonomicznych.

 

WNE należy do czołówki w kategorii „jakość nauczania”, a WZ w kategorii „kariera absolwentów”. W klasyfikacji wzięto także pod uwagę takie czynniki jak umiędzynarodowienie i potencjał naukowy. Wydziały prowadzą wspólną specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie. Podczas ostatniej rekrutacji o jedno miejsce ubiegało się tam 17 osób. W trakcie tych studiów istnieje możliwość uzyskania dwóch dyplomów: na kierunku ekonomia i na kierunku zarządzanie.

 

II miejsce wśród wydziałów zajął Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W zestawieniu ekonomicznych szkół wyższych na I miejscu uplasowała się Szkoła Główna Handlowa, na II – Akademia Leona Koźmińskiego, a na III – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

Ranking „Rzeczpospolitej” ma pomóc kandydatom na studia w wyborze najlepszej ścieżki kształcenia. Gazeta oparła zestawienie na danych z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, który prowadzi krajowy System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-ON.