UW będzie przewodniczył konsorcjum DARIAH-PL, które ma zostać częścią europejskiej sieci DARIAH, czyli miejsca wymiany wiedzy i metod badawczych w humanistyce i sztuce.

 

The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to sieć wymiany ludzi, wiedzy, narzędzi i technologii. Polskie konsorcjum opracuje narzędzia, które pomogą w badaniach humanistycznych, archeologicznych, społecznych i dotyczących sztuki. – Chcielibyśmy stworzyć dużą infrastrukturę badawczą – mówi prof. Dariusz Kuźmiana z Wydziału Historycznego UW, kierownik zespołu DARIAH-PL. – Będą to np. cyfrowe nakładki do analizy średniowiecznych rękopisów. Do tego potrzebny jest specjalny program komputerowy. Narzędzia tego typu przyspieszą humanistyczne badania.

 

UW będzie reprezentowany przez pracowników instytutów: Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Archeologii, Historycznego, a także Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

 

W polskiej grupie znaleźli się przedstawiciele Biblioteki Narodowej, Polskiej Akademii Nauk (Instytutu Badań Literackich, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Podstaw Informatyki, Instytutu Slawistyki), Politechniki Wrocławskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy IChB PAN, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Uniwersytetu Śląskiego.