Mediewista prof. Henryk Samsonowicz z Wydziału „Artes Liberales” UW otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Profesorowi Samsonowiczowi tytuł doktora honorowego nadało dziesięć uczelni. 2 lutego do tego grona dołączył Uniwersytet Jagielloński.

 

Jak uzasadniają władze UJ, tytuł prof. Henrykowi Samsonowiczowi przyznano w uznaniu za jego wybitne osiągnięcia w badaniach historycznych nad miastami, społeczeństwem i gospodarką Polski i Europy średniowiecznej, reprezentowanie polskiej nauki historycznej na forum międzynarodowym, rozległą działalność publiczną na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i zaangażowanie w budowę ustroju demokratycznego, wielki wkład w organizację nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz za jego szeroką popularyzację wiedzy historycznej w polskim społeczeństwie.

 

W 1947 roku Henryk Samsonowicz rozpoczął studia historyczne na UW. Miał szansę obcować z najwybitniejszymi przedstawicielami dziedziny – Marianem Małowistem, Witoldem Kulą, Aleksandrem Gieysztorem, Tadeuszem Manteufflem, Stanisławem Herbstem. Stopień doktora Henryk Samsonowicz uzyskał w 1954 roku pracą „Rzemiosło wiejskie w Polsce w XIV-XVII w.” przygotowaną pod kierunkiem Mariana Małowista. Publikacja doktoratu był jego debiutancką książką. Dziś prof. Samsonowicz ma na swoim koncie ponad tysiąc publikacji.

 

Prof. Samsonowicz był dyrektorem Instytutu Historycznego UW, a w latach 1980-1982 – rektorem UW. W 1989 roku brał udział w Obradach Okrągłego Stołu. Wszedł do rządu Tadeusza Mazowieckiego, gdzie objął tekę ministra edukacji.