W pierwszym konkursie Homing Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała pięciu naukowcom z Uniwersytetu granty na innowacyjne prace B+R w Polsce.

Konkurs grantowy Homing jest skierowany do osób z zagranicy zamierzających podjąć pracę naukową w Polsce. Do pierwszego konkursu zgłosiło się 57 młodych doktorów. Laureaci zostali wyłonieni przez ekspertów w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Finansowanie dotyczy przedsięwzięć o charakterze staży podoktorskich, które będą realizowane z udziałem partnera naukowego, a ich przedmiotem będą badania B+R.

 

Pięciu laureatów będzie prowadzić badania finansowane z grantów Homing na Uniwersytecie:

 

  • dr Anna Hoser na Wydziale Chemii będzie kierować przedsięwzięciem „Nowe metody analizy danych rentgenowskich źródłem właściwości termodynamicznych dla modelowych układów polimorficznych”, na które otrzymała prawie 640 tys. zł;
  • dr Michał Karpiński na Wydziale Fizyki będzie prowadzić badanie „Kontrola spektralno-czasowego splątania kwantowego za pomocą szybkozmiennej czasowej modulacji fazy”, na które dostał ponad 750 tys. zł;
  • dr Przemysław Malinowski w Centrum Nowych Technologii zajmie się przedsięwzięciem „Sole kationów metali przejściowych i anionów słabo koordynujących jako modelowe układy aktywujące podtlenek azotu i halogenoalkany”, na które FNP przyznała mu ponad 770 tys. zł;
  • dr Marcin Pilipczuk na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki pokieruje badaniami pod nazwą „Najnowsze trendy w kernelizacji: teoria oraz eksperymentalna ewaluacja”, na które otrzymał prawie 600 tys. zł;
  • dr Oskar Skibski na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki poprowadzi badania pod tytułem „Miary centralności – od teorii do aplikacji”, na które dostał prawie 800 tys. zł.

 

Dr Marcin Pilipczuk ma za sobą pracę badawczą na uniwersytetach w Bergen (Norwegia) oraz w Warwick (Wielka Brytania), a także w prestiżowym Simons Institute for Theory of Computing w Berkeley (USA). Jego przedsięwzięcie  będzie dotyczyło jednej z poddziedzin algorytmiki teoretycznej, zwanej kernelizacją, która zajmuje się matematyczną analizą algorytmów przetwarzających duże dane wejściowe. – W ostatnich latach kernelizacja znacząco się rozwinęła – mówi dr Pilipczuk. – Pojawiło się kilka nowych i bardzo ciekawych technik algorytmicznych, często bazujących na dość zaawansowanych teoriach matematycznych. Do tej pory wszystkie te wyniki pozostawały całkowicie w sferze rozważań teoretycznych. W naszym projekcie chcemy uczynić pierwszy krok w kierunku zastosowań ostatnich odkryć teoretycznych w kernelizacji. Głównym zadaniem jest implementacja oraz eksperymentalna ewaluacja kilku najważniejszych algorytmów kernelizacyjnych ostatnich lat. Dzięki temu zbadamy, które z tych algorytmów mają szansę na zastosowania, oraz zbudujemy bazę danych różnych przykładowych instancji, tzw. benchmarki – wyjaśnia dr Pilipczuk.

 

W konkursie granty otrzymało trzynastu młodych doktorów na łączną kwotę ponad 9,5 mln zł. Finansowanie będą otrzymywać przez dwa lata. Pieniądze pochodzą z programu operacyjnego Inteligentny rozwój.

 

Już można zgłaszać się do II konkursu Homing.