86 prac naukowych powstających na UW będzie dofinansowanych z grantów Narodowego Centrum Nauki. Rozstrzygnięcia konkursów Opus, Preludium i Sonata przyniosły UW 27,5 mln zł.

 

NCN jest agencją wykonawczą, która rozdziela państwowe pieniądze na badania, staże podoktorskie i stypendia doktorskie pracownikom szkół wyższych i instytucji naukowych. 13 listopada centrum przyznało subsydia specjalistom z dziedzin nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.

 

Konkurs grantowy Opus 7 był przeznaczony dla autorów badań, którzy chcą kupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą. Do 42 pracowników Uniwersytetu Warszawskiego trafiło w nim ponad 20 mln zł. Największe dofinansowanie otrzymała prof. Danuta Ulicka z Wydziału Polonistyki. Ponad 1,2 mln zł przeznaczy na pracę „Wiek teorii. Sto lat polskiej myśli teoretycznoliterackiej”. Wsparcie dostanie też 41 innych badaczy z UW. Wśród nich jest dr Agnieszka Kopańska z Wydziału Nauk Ekonomicznych, która pisze o wpływie niepełnej decentralizacji na jakość lokalnych wydatków publicznych w Polsce, oraz prof. Andrzej Piekarowicz z Wydziału Biologii, który zajmuje się szczepionkami odpornościowymi opartymi na żywych szczepach Salmonella enterica Typhimurium.

 

Wyróżnionych w konkursie Preludium 7 było 29 osób z UW bez stopnia doktora rozpoczynających drogę naukową. Zdobyły one w sumie ponad 2,8 mln zł. Wśród grantobiorców są Mateusz Tałanda z Wydziału Biologii i Anna Kuder z Wydziału Polonistyki. Pierwszy laureat pisze o wczesnej ewolucji czaszki jaszczurek i hatterii, drugi – o manualnych i niemanualnych wykładnikach negacji w polskim języku migowym.

 

Ostatni z konkursów – Sonata 7 – okazał się pomyślny dla 14 młodych naukowców UW. Osoby ze stopniem doktora dostały ponad 4,1 mln zł. Dofinansowania otrzymali np. autorzy prac o efektach zmian dzietności i stanu zdrowia ludności w starzejącym się społeczeństwie Polski oraz o łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym w Polsce. Autorem pierwszej analizy jest dr Paweł Strzelecki z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Drugie opracowanie przygotowuje dr Anna Kurowska Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

 

Dla porównania, granty zdobyły 44 osoby z Uniwersytetu Jagiellońskiego (kolejno w konkursach: 28, 10 i 6 osób).

 

NCN rozdało w sumie 285 mln zł 715 naukowcom.