Gimnazjaliści i licealiści z 17 mazowieckich szkół rozpoczęli naukę filozofii. Zajęcia rozwijające umiejętność krytycznego i twórczego myślenia oraz argumentacji przygotowali dla nich wykładowcy Instytutu Filozofii UW.

„Filozofia w akcji” i „Filozofia na co dzień” to dwa projekty, które otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

– Filozofowie wyszli z Instytutu Filozofii i przyszli do szkół, żeby pokazać uczniom piękno tej dyscypliny i jej najciekawsze zagadnienia. Przy okazji zajęć chcemy rozwinąć u uczniów umiejętności krytycznego i samodzielnego myślenia. Będziemy uczyć zasad rozumowania, teorii dotyczących manipulacji oraz erystyki, oraz sposobów znajdowania odpowiedzi na stawiane problemy – mówi dr Marcin Trepczyński, koordynator obydwu projektów.

 

Wykładowcy z IF przez półtora roku będą uczyć gimnazjalistów i licealistów, jak zdobytą wiedzę wykorzystać w sytuacjach z życia codziennego, np. do analizy materiałów medialnych, w sporach indywidualnych lub grupowych, udziału w publicznej debacie, obrony w przypadku manipulacji lub oszustwa.

 

W trakcie zajęć prowadzony jest pomiar kompetencji filozoficznych uczniów, za pomocą przeprowadzanych okresowo testów.

 

– Wyniki testów w pierwszych grupach objętych projektami pokazują, że uczniowie ci nie wahają się formułować oryginalnych rozwiązań dotyczących nietypowych sytuacji. Wskazywałoby to wstępnie na rozwinięte kompetencje w zakresie twórczego myślenia i heurystyki – mówi dr Trepczyński.