Fundusz Innowacji Dydaktycznych wspiera co roku różne uniwersyteckie projekty. Do podziału było tym razem 1 044 965 zł. Dofinansowania otrzymało 17 projektów, najwięcej z Wydziału Biologii.

 

To już dziesiąta edycja. Fundusz powstał na Uniwersytecie w 2004 roku. Do tej pory wsparcie otrzymało ponad 100 projektów. Dzięki FID sfinansowano organizację nowych ćwiczeń laboratoryjnych i warsztatów, kursów e-learningowych oraz obcojęzycznych konwersatoriów, zakup nowoczesnego wyposażenia do laboratoriów, stworzenie innowacyjnych pomocy dydaktycznych – platform internetowych, materiałów multimedialnych. Dzięki wsparciu jednostki uniwersyteckie mogą przeznaczać więcej środków na nowe, interesujące programy studiów.

 

Trzy największe dofinansowania przyznane w styczniu 2014 roku:

  • integracja systemów pomiarów hydrologicznych, sedymentologicznych i technik GIS w ramach zajęć i praktyk kameralnych i terenowych kierowanych do studentów UW – 145 tys. zł,
  • wdrażanie cyfrowych metod fotogrametryczno-informatycznych obrazowania w 3D do programów prowadzonych przez WGiSR – 127,5 tys. zł,
  • przedsiębiorczość – Centrum Nowych Technologii – 103 tys. zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.bss.uw.edu.pl