Ekspertyza sądowa 2020, kształcenie kryminalistyków oraz 137 innych tematów do dyskusji przygotowano na Międzynarodowy Festiwal Kryminalistyki, który odbędzie się na UW od 28 do 30 września.

W 2016 roku Katedra Kryminalistyki UW obchodzi 60 lat istnienia. Z tej okazji podczas ostatnich dni września odbędzie się IX Zjazd Katedr Kryminalistyki (28-29 września) oraz 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kryminalistyka i Ekspertologia Sądowa: nauka, studia, praktyka” (29-30 września).

 

W Festiwalu wezmą udział eksperci zajmujący się kryminalistyką z Polski, Rosji, Litwy, Włoch, Bośni i Hercegowiny, Słowacji, Ukrainy, Czech, Łotwy, Białorusi, Kazachstanu, Niemiec, Serbii, Łotwy i Estonii.

 

Zjazd Katedr Kryminalistyki

W trakcie dwóch dni zjazdu odbędzie się sześć sesji naukowych. Przygotowano 51 piętnastominutowych wykładów. Eksperci rozmawiać będą m.in. o stawaniu się i byciu prokuratorem, związkach kryminalistyki z prawem dowodowym i policyjnym, metodach wykrywania kłamstwa, walką z przestępczością w Bośni i Hercegowinie czy wykorzystywaniu nowych technologii na miejscu zdarzenia.

 

Dużo uwagi poświęcone zostanie również nauczaniu kryminalistyki. Będzie o  alternatywnych formach kształcenia, szkoleniu biegłych w Rosji oraz problemach z nauczaniem kryminalistyki na Ukrainie.

 

Pełny program dostępny jest na stronie Festiwalu

 

Konferencja naukowa

Tematyka tegorocznej konferencji obejmuje: tworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni kryminalistycznej, kontradyktoryjność oraz stosowanie wiadomości specjalnych w postępowaniu przygotowawczym i procesie jurysdykcyjnym, współczesną przestępczość transgraniczną i możliwości jej zwalczania, archeologię kryminalistyczną.

Więcej informacji znajduje się na stronie Festiwalu Kryminalistyki