17 czerwca Kolegium Elektorów Uniwersytetu wybierze rektora i członków Senatu. Głosowanie zasadnicze w celu wyłonienia nowych władz uczelni na kadencję 2020-2024 miało odbyć się 22 kwietnia, jednak ze względu na sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa zostało przełożone na 17 czerwca. Decyzję o zmianie terminarza czynności wyborczych, w tym głosowania zasadniczego, podjęła Uczelniana Komisja Wyborcza w drodze uchwały.