Egzaminacyjna sesja letnia w roku akademickim 2019/2020 trwa od 15 czerwca do 23 sierpnia 2020 r. Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, sesja została wydłużona do 23 sierpnia i podzielona na trzy bloki, pierwotnie miała trwać do 5 lipca.

 

5 maja rektor UW wydał postanowienie o zmianie organizacji roku akademickiego.

 

Egzaminy z języków obcych będą odbywały się między 15 czerwca a 2 sierpnia 2020 r.

 

Zobacz inne terminy dotyczące semestru letniego w kalendarzu akademickim >>