Od 1 października 2024 roku można wysyłać formularze zgłoszeniowe wraz z pracami dyplomowymi w formie elektronicznej do II edycji konkursu „Zdążyć przed suszą”.

 

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych, które w sposób teoretyczny lub praktyczny odnoszą się do rozwiązań problemu suszy.

 

Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe przygotowane na UW i obronione nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia konkursu (15 marca 2024 roku). Termin nadsyłania prac i zgłoszeń upływa 30 września 2025 roku, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 grudnia 2025 roku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie UW („Zdążyć przed suszą” – II edycja konkursu)>>