„Deinstytucjonalizacja w politykach publicznych – nowy paradygmat rozwoju” to tytuł konferencji, która odbędzie się online 15 marca 2021 roku.

 

Konferencja dotyczyć będzie deinstytucjonalizacji w politykach publicznych na poziomie zarówno polskim, jak i europejskim. Obejmować będzie panele dyskusyjne i sesje tematyczne z udziałem polskich oraz międzynarodowych ekspertów.

 

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW (WSNSiR), Centrum Europejskie (CE), Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca (ISS) oraz Digital Economy Lab (DELab).

 

Program wydarzenia zostanie opublikowany w późniejszym czasie.