Cykl wykładów odbywa się pod hasłem „Historia i powstanie UW w świetle najnowszych badań” (znajduje się także w planie szkoleń dla pracowników na I półrocze 2017 r.). Organizuje je Muzeum UW.

 

Spotkania zaplanowano w każdą ostatnią środę miesiąca. Wstęp na nie jest wolny.

 

Wykłady odbywają się o godz. 16.30 w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na kampusie głównym UW.

 

Nadchodzące spotkania:
 • 20.12 – Adam Tyszkiewicz, „Rektor Józef Brudziński – Uniwersytet od nowa”

 

Wykłady, które się już odbyły:
 • 25.01 – prof. Jerzy Miziołek, „Powstanie Uniwersytetu Warszawskiego w świetle najnowszych badań”, czytaj więcej
 • 22.02 – Adam Tyszkiewicz, „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu. Historia ceremoniału Uniwersytetu Warszawskiego”, czytaj więcej
 • 29.03 – Adam Tyszkiewicz, „Od Wilna do Heidelbergu. Jubileusze europejskich szkół wyższych w okresie międzywojennym”, czytaj więcej
 • 26.04 – Adam Tyszkiewicz, „Uczelniana przestrzeń ceremonialna”, czytaj więcej
 • 31.05 – Adam Tyszkiewicz, „Józef Piłsudski i jego Uniwersytet”, czytaj więcej
 • 28.06 – Adam Tyszkiewicz, „Uniwersytet w kościele. Warszawskie świątynie w życiu Alma Mater” (spacer), czytaj więcej
 • 26.07 – Adam Tyszkiewicz, „Stare Powązki – uniwersytecka nekropolia” (spacer, zbiórka przy Bramie św. Honoraty Cmentarza Powązkowskiego), czytaj więcej
 • 30.08 – Krzysztof Mordyński, „Atlanci i tancerki. Pałac Tyszkiewiczów-Potockich – Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego” (wykład połączony ze spacerem), czytaj więcej
 • 27.09 – Krzysztof Mordyński, „Gabinety naukowe Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego”, czytaj więcej
 • 25.10 – prof. Jerzy Miziołek, „200-lecie pierwszego publicznego muzeum w dziejach Polski (Muzeum Sztuk Pięknych Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego)”, czytaj więcej
 • 29.11 – Adam Tyszkiewicz, „Kadet Tadeusz Kościuszko. Tradycje Szkoły Rycerskiej”, czytaj więcej