Od 24 (poniedziałek) do 28 (piątek) czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się organizowane przez Centrum Badań Biologiczno-Chemicznych (CNBC) UW Europejskie Sympozjum Spektometrii Analitycznej (European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS).

 

To jedno z najważniejszych międzynarodowych spotkań naukowców zajmujących się spektrometrią atomową, które pozwala im dzielić się najnowszymi osiągnięciami i wynikami, zachęcać do wzajemnej wymiany doświadczeń i pomysłów, a także do odkrywania nowych kierunków i inicjowania przyszłej współpracy.

 

Europejskie Sympozjum Spektrometrii Analitycznej 2024, odbywające się w Centrum Badań Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, będzie koncentrować się na takich tematach, jak teoria i zastosowanie spektroskopii i spektrometrii w badaniach biologicznych, chemicznych, geologicznych, farmaceutycznych i przemysłowych, techniki przygotowania i wprowadzania próbek, a także jakość pomiarów i metrologia.

 

Wydarzenie odbędzie się w budynku CNBC UW przy ul. ul. Żwirki i Wigury 101.

 

Szczegółowe informacje wraz z programem znajdują się na stronie wydarzenia >>